Köszöntjük!

Biobanknak nevezzük azokat a mintagyűjteményeket, melyek mintái élőlények testéből származnak: ennek megfelelően léteznek emberi, állati, növényi, mikrobiális stb. mintagyűjtemények, biobankok.

Bizonyos betegségek és biológiai jelenségek tudományos vizsgálatához, tanulmányozásához elengedhetetlenek a nagy körültekintéssel létrehozott tudományos biobankok. A szövetminták, és a belőlük kivont DNS, RNS vagy proteinek beható vizsgálata és az így keletkezett adatbázisok, adatbankok lehetővé teszik a betegség hatásmechanizmusának megértését, a gyógyszerfejlesztést, a gyógyszerek hatásainak vizsgálatát, diagnosztikai vizsgálatok kifejlesztését.

A donorok genetikai adatainak védelme érdekében a tudományos biobankok önmagukban mindig anonimok, azaz a mintákat és a hozzájuk kapcsolt klinikai adatokat csak megfelelő kódszám (nem személyi azonosító) segítségével tartják nyilván és kapcsolják össze azok a kutatók, aki számára ez, a betegek érdekeit szem előtt tartva, engedélyezett.

A tudományos munkát az EU 6. Keretprogram támogatta.
© 2006 Minden jog fenntartva ::: Honlapkészítés, orvosszakmai konzultáció: webdoktor.hu
Kapcsolatfelvétel